business-entity-art

» Studime tregu sipas kërkesave të klientit.

» Krijimi i hapësirave në treg për shitjen e produkteve ose shërbimeve të klientit. Për të gjithë ato kompani që janë të interesuara të shësin produktin e tyre me marketing të drejtpërdrejtë në ofrojmë shërbimin e agjentëve të marketingut që punojnë në terren për llogari të klientit me menaxhim të Agjensisë Publicitare MSC sh.p.k., në rastin konkret agjensia mban përgjegjësi për cilësinë, korrektesës dhe rezultatin.

» Anketime dhe statistika.