internet-marketing1

Një nga mënyrat më të shpejta, më efikase dhe në një kohë të shkurtër është Marketingu Online. Duke e krahasuar kështu me forma të tjera reklamimi përveç kostos më të ulët, tashmë keni mundësinë e targetimit si dhe të marrjes së raporteve për matjen e rezultateve. Ndërtimi i një faqe wesbiti ndihmon në përmirësimin e imazhit të biznesit dhe është një mjet infomimi në çdo moment.

Agjensia e Marketingut Multiservis Center sh.p.k ju në ndihmë me shërbimet si vijojnë:

» Ndërtim website dinamike dhe statike:

» Websit STATIKE – në të cilin përfshihet dizenjimi, kodimi dhe vendosja e materialeve. Për vitin e parë ofrohet domain dhe hostimi falas.

» Websit DINAMIKE –  ofrohet dizenjimi, kodimi, vendosja e materialeve, krijimi i panelit të administrimit me vetëmanaxhim, si dhe trajnim të klientit për menaxhimin e informacioneve në faqen e tij të web-it. Për vitin e parë ofrohet domain dhe hostimi falas.

» Website E-COMMERCE –  janë website të dedikuara për shitjen e produkteve direkt nga interneti, mënyrë e cila ul kohën e blerjeve për klientët si dhe shpenzimet e kompanisë.

» Hostim –  Ju mund të hostoni websit-in tuaj në serverat tanë, ku do ju ofrohet support i përhershëm teknik.

» Domain – Blerja e të gjitha llojeve të domaineve; .com, .net, .biz, .org, .al, .com.al, .gov.al etj.

» Krijim dhe mirëmajatje faqesh Facebook – Facebook është rrjeti më i madh në Shqipëri me rreth 1.3 milion përdorues. Ne ofrojmë krijimin dhe dizenjimin e faqeve të facebook-ut sipas të gjitha standarteve si dhe përditësime të vazhdueshme me informacione.

» Facebook Ads – nëpërmjet kësaj forme marketingu ju krijoni mundësi reklamimi në rrjetin më të madh në Shqipëri.  Facebook Ads ju krijon mundësi targetimi, përkatësisht sipas moshës, gjinisë, statusit dhe interesit.

»  Google Ads –Bëjnë që websiti juaj të dalë gjatë gjithë kohës së fushatës i pari në kërkimet sipas ‘keyword-ve’ të paracaktuara nga klienti në Google.

» NewsLetter– Ofrohet dizenjimi i newsletterit dhe dërgimi në mbi 50’000 adresa e-mailesh.

» Sms Campaign – Dërgimi i sms-ve në 30’000 numra celularë.