desitng-1

Shërbime në fushën e shtypshkrimeve

» Krijim Brand Identity
(përfshin: krijim logo, letër me kokë, zarf A4, kartvizitë)
» Flëtëpalosje (formati A4 dhe A3)
» Volantinë (formati A4, A5, 1/3 A4)
» Katalog (formate dhe numër faqesh të ndryshme)
» Broshurë (formate dhe numër faqesh të ndryshme)
» Dosje (formati A4)
» Poster (formate të ndryshme)

Shërbime në fushën e printimeve dhe stampimeve

» Adeziv i thjeshtë (design + printim + ngjitje)
» Adeziv rrjetë (design + printim + ngjitje)
» Adeziv transparent (design + printim + ngjitje)
» Baner (design + printim + montim)
» Printim në letër të thjeshtë (design + printim + montim)
» Reklama me ndriçim
(forma dhe përmasa të ndryshme, përfshin design + montim)
» Stampime në materiale të ndryshme