Studim Tregu
Gjetje tregu për shitjen e produkteve ose shërbimeve të klientit. Për të gjithë ato kompani që janë të interesuar të shësin produktin e tyre me marketing të drejtpërdrejtë në ofrojmë shërbimin e agjentëve të marketingut që punojnë në terren për llogari të klientit me menaxhim të Agjensisë Publicitare Multiservis Center sh.p.k., në rastin konkret agjensia mban përgjegjësi për cilësinë, korrektesës dhe efikasitetin e punës.

buton


Marketing Online
Një nga mënyrat më të shpejta, më efikase dhe në një kohë të shkurtër është Marketingu Online. Duke e krahasuar kështu me forma të tjera reklamimi përveç kostos më të ulët, tashmë keni mundësinë e targetim si dhe matje të lartë të rezultateve. Ndërtimi i një faqe Wesbite ndihmon në përmirësimin e imazhit të biznesit

buton


Design & Shtyp
Logo, Kartëvizita, Fletëpalosje/Volantinë, Broshura, Katalogë, Adeziv, Banner, Postera, Prezantime biznesi, Paketime produkti, Materiale promocionale, Kartolina,Ftesa, Tabele me/pa ndricim
buton

Fushata Publicitare

Organizim konferencash, eventesh dhe çdo lloj aktiviteti tjetër të nevojshme për imazhin e biznesit tuaj.

buton