Asistencë Ligjore

Asistence ligjore

» Themelimi i kompanisë në Shqipëri, Maqedoni, Kosovë dhe Itali.

» Konsulencë në fushën e së drejtës ndërkombëtare.

» Kosnulencë, asistencë dhe pregatitje kontratash kombëtare dhe ndërkombëtare.

» Ndihmë juridike për kompanitë që operojnë në Shqipëri.

Multiservis Center këshillon klientët për çështje të së drejtës komunitare dhe ndërkombëtare, duke iu referuar veçanërisht vendeve të zonës së Ballkanit. MSC-ja mban marrëdhënie të ngushta me firma të njohura ligjore në fushat e interesit, dhe është në gjendje të sigurojë ndihmë të kualifikuar juridike për çështje gjyqësore dhe jo gjyqësore.