Punoni Me Ne

Hand-shake (1)

Nëse ju jeni një konsulentë biznesesh, inxhinier, ekpert kontabël, avokat, ekspert i certifikuar në menaxhimin e cilësisë dhe aplikimit të standarteve ISO, ekspert i certifikuar në menaxhimin e projekteve apo njohës i mirë i industrisë së prodhimit dhe asaj përpunuese etj, ju ofrojmë mundësi për të marrë pjesë në strukturën tonë në ofrimin e shërbimeve të avancuara.