10 arsye për të investuar në Shqipëri!

1. Përparimi ekonomik.
Në vitin 2010 rritja e PBB-së ishte 3.9 % dhe në 2011 më shumë se 3 %, këto e bëjnë Shqipërinë vendin më elasticitet më të lartë ekonomik të Europës Juglindore.

2. Pozitë e shkëlqyer gjeografike dhe strategjike.
Vendndodhja e saj në qendër të një udhëkryqi natyror, mes korridoreve kryesore të tranzitit, si dhe lidhje në rrjetin e transportit të Evropës, i jep Shqipërisë një pozitë të favorshme strategjike për shkëmbimet tregtare.

3. Tregu i lirë.
Shqipëria është anëtare e Organizatës Botërore të Tregtisë dhe zbaton rregullat e OBT mbi licencimin e importit. Shqipëria ka nënshkruar marrëveshje të tregtisë së lirë me Bashkimin Evropian, CEFTA dhe vendet e EFTA , si dhe Turqinë.

4. Frymë miqësore për bizneset e reja.
Regjistrimi i bizneseve të reja bëhet në 24 orë me vlerë prej 100 lekë ( me pak se 1 euro). Licencimi i biznesit bëhet përmes një procedure të shpejtë transparente nëpërmjet internetit lehtësisht të verifikueshme, nga Qendra Kombëtare e Licencimit. Sistemi Online për mbushjen e taksave dhe pagesave. Korniza ligjore e biznesit shqiptar është në përputhje me legjislacionin e BE-së.

5. Potencial për investime të larta.
Ekonomia shqiptare ka potencial të pashfrytëzuar si në energji, turizëm, agrobiznes, infrastrukturë dhe në sektorin e shërbimeve. Burimet natyrore përfshijnë ato të; hidro, kapacitetet diellore, erës, energjisë, toka bujqësore dhe mbi 400 km në bregdet . Vendi është i pasur me naftë dhe gaz dhe minerale të vlefshme depozitave të tilla si bakri, hekuri dhe kromi.

6. Taksat.
Regjimi i taksave në Shqipëri është më liberalë se në shumë vende të tjera të rajonit. Legjislacioni tatimor shqiptar parashikon një taksë të sheshtë 15% për biznesin. Tatimi personal mbi të ardhurat është 13-23 % (PROGRESIVE) dhe tvsh 20%.

7. Forcat punëtore: Paga të ulta, profesionalizëm i lartë.
Vendi numëron Mbi 1.071.948 rinj , profesionistë të arsimuar dhe më shumë se 57 % e popullsisë është nën moshën 35 vjeçare . Anglisht , italisht , frëngjisht dhe gjermanisht janë të përfshira në sistemin e arsimit. Gjuhë të tjera rajonale janë përdorur gjerësisht . 95.449 studentë pranohen çdo vit në universitete, 5000 ose të cilat janë duke studiuar ICT (Information and communications technology).

8. Rritje progresive e investimeve të huaja.
Një rritje progresive e investimeve të huaja është regjistruar gjatë dekadës së kaluar. Kuadri ligjor liberal mbi investimet e huaja garanton trajtim të barabartë e të paanshëm për të dy investitorët e huaj dhe vendas . Nuk ka kufizim të pjesës përqindjes së pjesëmarrjes së huaj në kompani – 100 % pronësia e huaj është e mundur . Ka kontrolle të këmbimit valutor. Qeveria shqiptare ka miratuar dhe zbaton mbrojtje të veçantë për investitorët e huaj në rast të kontekstit gjyqësor në të cilat ata janë palë.

9. Infrastruktura drejt përmirësimit të shpejtë.
Janë realizuar projekte të rëndësishme në fushën e infrasturkturës në veçanti të rrjetit rrugor, me qëllim shfrytëzimin maksimal të potencialit të plotë të pozicionit strategjik të Shqipërisë.

10. Cilësia e jetës.
Vlerësime ndër më të lartat në rajon sipas Indeksit Cilësia e Jetës i nxjerrë nga revista Internacional Living, Shqipëria ofron një mjedis të sigurt për të jetuar, zbavitëse dhe mundësi të shumta për të kaluar kohën kohën e lirë (mund të shijoni guzhinën tradicionale shqiptare, të mund të vizitoni Tiranën turistike, jetën e natës….etj) dhe mjaft aktivitete të tjera interesante, të gjitha me çmime konkurruese si në asnjë vend tjetër të Europës. Në Tiranë, ju do të gjeni disa nga shkollat më të mira ndërkombëtare, duke siguruar përshtatje më të lehtë për të gjithë familjen tuaj.