Sektorët ku mund të investoni

» Energjia

» Industria e tekstileve

» Turizmi

» Infrastruktura

» Telekomunikacion

 

» Sistemi bankar

» Agrikultura

» Sektori mineral

» Prodhimi etj.